Ilu żyć z rakiem trzustki bez operacji

Przeżycie w raku trzustki jest zmienne i zależy od wielu czynników.

Według statystyk rak trzustki jest agresywną formacją i zajmuje czwarte miejsce w liczbie zgonów. Trzustka jest związana z innymi narządami układu limfatycznego, więc choroba szybko się rozprzestrzenia.

Jeśli guz zostanie zdiagnozowany na etapie operacyjnym, szanse pacjenta na powrót do zdrowia wzrastają.

U większości pacjentów cały narząd jest usunięty lub jego większość. Brak trzustki zagraża niedoborem enzymów niezbędnych do trawienia pokarmu. Ważne ogniwo wypada z procesu trawienia i następuje rozpad podziału i wchłaniania pokarmu. Dożywotnia terapia zastępcza insuliną i preparatami enzymatycznymi zapewnia akceptowalną jakość życia.

Ale na początkowych etapach choroba przebiega bez wyraźnych objawów, więc pacjenci szukają pomocy, gdy dotkną sąsiednie narządy. Jeśli guz zostanie wykryty na niedziałającym etapie, śmierć jest przewidywana po siedmiu miesiącach. Niestety, operacja jest pokazana tylko w piątej części pacjentów.

Jak można zauważyć, ile można przeżyć w raku trzustki, zależy od stadium choroby, w której rozpoczyna się leczenie, stopnia przerzutów, wieku i ogólnego stanu zdrowia pacjenta, obecności wtórnych nowotworów złośliwych.

W celu określenia prognozy przeżycia oblicza się liczbę pacjentów, którzy żyli pięć lub więcej lat po rozpoznaniu choroby.

Bardzo ważne jest, aby długość życia po operacji i leczeniu skojarzonym znacznie wzrosła. Pod koniec XX wieku wskaźnik przeżycia wynosił około 3%, teraz wskaźnik poprawił się.

Niski odsetek wynika z faktu, że rak trzustki jest chorobą osób starszych.

Wraz z wiekiem ciało ulega zużyciu, odporność maleje.

Rokowanie w przypadku raka trzustki zależy od stopnia zaawansowania guza i zdolności do wykonania operacji.

Pierwszy etap

Niewielki guz (do dwóch centymetrów średnicy) znajduje się tylko w tkance trzustki. Dowolny rodzaj operacji jest dozwolony. Po operacji pacjenci, którzy stosują się do wszystkich zaleceń lekarza, żyją stosunkowo długo. Niestety przebieg bezobjawowy pozwala zdiagnozować chorobę w początkowej fazie tylko w 5-10%.

Nie wszystkie nowotwory można usunąć bez poważnych komplikacji, więc po zabiegu dodatnia częstość sięga 50%. Leczenie chirurgiczne przedłuża życie, ale prawdopodobieństwo nawrotu nie jest wykluczone. Inne rodzaje leczenia nawet nie dają takiego wyniku. Pacjenci nie żyją dłużej niż 6-12 miesięcy.

Drugi etap

Guz jest mały, ma wpływ na układ limfatyczny i sąsiednie narządy.

Drugi etap podzielony jest na dwa stopnie:

2A - dotknięte: dwunastnica, włókno, naczynia krezkowe, więzadła, wspólny przewód żółciowy z wątrobą. Metastazy są nieobecne. 2B - pierwotny guz może rozciągać się poza narząd lub pozostać w tkance trzustki. W węzłach chłonnych pierwszego rzędu (między aortą a żyłą główną, aortą) rejestruje się przerzuty.

Prawdopodobieństwo przeżycia nawet po operacji jest zmniejszone. Rokowanie zależy od umiejscowienia guza.

Rak trzustki uważany jest za najbardziej niebezpieczny. Głowa przylega do dwunastnicy, żyły dolnej dolnej, poprzecznicy, aorty. Dlatego operacja jest bardzo skomplikowana. Można go wykonać tylko u 20% pacjentów.

Podczas operacji głowa jest usuwana; część trzustki, przewód żółciowy i żołądek; pęcherzyk żółciowy; węzły chłonne; dwunastnica. Po usunięciu przywraca się ciągłość przewodu żołądkowo-jelitowego. Śmiertelność pooperacyjna obserwowana jest w 10-12% przypadków z powodu powikłań po operacji. Prognozy długoterminowe są bardziej korzystne. Około 5% pacjentów doświadcza pięcioletniej oceny. Pozytywną prognozę przeżycia obserwuje się, gdy po badaniu histologicznym materiału nie ma komórek nowotworowych wzdłuż krawędzi resekcji.

W raku rozlanym, jak również w klęsce głowy i ciała, trzustka i dwunastnica, górna część żołądka, dystalna część przewodu żółciowego, regionalne węzły chłonne i śledziona są całkowicie usunięte. Pozostała część przewodu żółciowego jest przyszyta do jelita cienkiego. Jeden rok przeżywa 43% pacjentów. Po operacji rozwija się ciężka postać cukrzycy.

W raku ogona i trzonu trzustki ogon, ciało, woreczek żółciowy, w niektórych przypadkach śledziona jest usuwana. Żyj po takiej operacji średnio około 10-12 miesięcy. Usunięcie śledziony zwiększa podatność na infekcje bakteryjne. Pomimo chemioterapii pięcioletnie przeżycie obserwuje się u około 5-8% pacjentów. W większości przypadków choroba jest wykryta w ostatnich nieoperacyjnych stadiach.

Trzeci etap

Jak długo można żyć z trzustkowym rakiem trzeciego etapu, zależy od stopnia rozprzestrzeniania się procesu nowotworowego.

Guz atakuje dwunastnicę, naczynia, żołądek, śledzionę, nerwy. Rozprzestrzenia się w regionalnych węzłach zlokalizowanych przy tułowiu trzewnym, ujściu tętnicy krezkowej, wspólnej tętnicy nerkowej, aorcie w obszarze wyładowań tętnic nerkowych. Dlatego leczenie chirurgiczne nie jest możliwe. Na tym etapie wykonywana jest operacja paliatywna. Nie eliminują guza, ale eliminują powikłania spowodowane procesem nowotworowym, przywracają funkcję trzustki. Operacje wykonywane są w celu oczyszczenia lub przetoki przewodu żółciowego, wyeliminowania niedrożności dwunastnicy i żołądka, wyeliminowania żółtaczki zaporowej, zszycia uszkodzonych naczyń.

Terapia skojarzona zatrzymuje wzrost guza i rozprzestrzenianie się przerzutów. Wraz z chirurgią paliatywną ułatwia przebieg choroby i przedłuża życie średnio o 7-12 miesięcy.

Czwarty etap

Na tym etapie u około połowy pacjentów zdiagnozowano raka.

Proces nowotworowy obejmuje odległe narządy (jamę brzuszną, wątrobę, nerki, płuca). Przerzuty mogą występować w kościach, w mózgu. Choroba jest utrudniona przez ciężkie zatrucie organizmu, cukrzycę, nagromadzenie nadmiaru płynu w jamie brzusznej.

Prognozy są niekorzystne. Długość życia pacjenta zależy od liczby przerzutów, nasilenia odurzenia organizmu, intensywności zespołu bólowego, reakcji na chemioterapię. Przy intensywnym leczeniu tylko 5% pacjentów żyje dłużej niż rok. Jednak w większości przypadków średnia długość życia waha się od kilku tygodni do kilku miesięcy. Terapia podtrzymująca łagodzi pacjenta, ale nie leczy choroby.

Jak długo można żyć z rakiem trzustki zależy również od jego rodzaju. W niektórych przypadkach choroba jest powolna, w innych rozwija się szybko.

Zgodnie ze strukturą histologiczną guza dzieli się na kilka typów.

Gruczolakorak przewodowy. Zlokalizowane w trzustce. Do czasu diagnozy może osiągnąć pięć centymetrów. Pięć lat pozwala żyć tylko 1% pacjentów. Rocznie żyje 17% pacjentów. Gruczołowy rak płaskonabłonkowy. Tylko 5% pacjentów żyje rok po postawieniu diagnozy. Gruczolakoraki olbrzymiokomórkowe. Podczas wstępnej diagnozy guz osiąga duży rozmiar (ponad 10 cm). Wskaźnik przeżycia do roku - 5%. Śluzowe gruczolakoraki. Rzadka choroba. W większości przypadków nowotwór atakuje głowę trzustki. Roczne przeżycie stwierdzono u 30% pacjentów. Śluzowe cystadienocarcinomas. Rzadko spotykany nowotwór. Częściej występuje w ciele trzustki. Przy całkowitej resekcji w 25% przypadków obserwuje się pięcioletni wskaźnik przeżywalności. Gruczołowy rak płaskonabłonkowy. Tylko 5% pacjentów żyje dłużej niż rok. Pankreatoblastoma. Rzadki guz, obserwowany głównie u dzieci.

Pięcioletnie przeżycie stwierdzono u 17% pacjentów po zaawansowanej resekcji.

Skontaktuj się z ekspertami, jeśli pojawią się nawet niewielkie odchylenia w pracy przewodu pokarmowego. Jeśli rak trzustki zostanie zdiagnozowany we wczesnym stadium, można przeprowadzić radykalną operację. W tym przypadku zwiększa się przeżywalność pacjentów i zmniejsza się ryzyko powikłań. Jak długo można żyć do pewnego stopnia, zależy od samego pacjenta, jego gotowości do leczenia i pozytywnego nastawienia.

Obecność objawów, takich jak:

oddech zapach bóle brzucha zgaga biegunka zaparcie nudności wymioty odbijanie zwiększone tworzenie gazów (wzdęcia)

Jeśli masz co najmniej 2 z tych objawów, oznacza to, że rozwijasz się

zapalenie żołądka lub wrzód żołądka.

Choroby te są niebezpieczne z powodu rozwoju poważnych powikłań (penetracja, krwawienie z żołądka itp.), Z których wiele może prowadzić

do końca Leczenie musi rozpocząć się teraz.

Przeczytaj artykuł o tym, jak kobieta pozbyła się tych objawów, pokonując ich główną przyczynę. Przeczytaj materiał...

Najczęściej nowotwory trzustki są bezobjawowe. Choroba objawia się klinicznie na późniejszych etapach, kiedy nie można już wyleczyć pacjenta. Fakt ten wyjaśnia wysoką śmiertelność pacjentów z tą patologią. Ilu ludzi żyje z rakiem trzustki jest w dużej mierze zdeterminowane przez terminowość diagnozy. Niestety, według statystyk, w początkowym okresie choroba jest wykrywana tylko w 10% przypadków klinicznych.

Czynniki, które wpływają na to, ile osób żyje z rakiem trzustki

Choroba ta jest uważana za zmianę o bardzo negatywnym rokowaniu. Długowieczność takich ludzi jest liczona w miesiącach. Pozytywny trend można zaobserwować tylko u pacjentów z rakiem w początkowym stadium, kiedy nowotwór nie przekroczył granic narządu. W takich przypadkach operacja jest możliwa tylko u 50% pacjentów.

Według badań amerykańskiej społeczności przeciwnowotworowej średnia długość życia pacjentów z guzem trzustki wynosi od 5 do 23 miesięcy.

Czas życia takich pacjentów zależy przede wszystkim od etapu onkologii. Im później diagnoza, tym bardziej negatywna jest prognoza.

Ponadto na wynik choroby wpływają następujące czynniki:

Wiek pacjenta. Konsekwencje mutacji komórkowych w czasie powodują bardziej rozległe i poważne zmiany w strukturze tkanki. Obecność współistniejących chorób ogólnoustrojowych, które pogarszają zdrowie pacjentów z rakiem. Poziom odporności. Zwiększona odporność organizmu przyczynia się do przedłużenia życia pacjenta

Ważne informacje: Występowanie raka trzustki

Rak trzustki: ilu pacjentów żyje, w zależności od etapu?

Złośliwy nowotwór znajduje się w obrębie gruczołu i nie przekracza średnicy 2 cm Nowoczesne technologie diagnostyczne pozwalają na wykrycie nowotworu na tym etapie. Rokowanie w takich przypadkach jest korzystne. Po chirurgicznym wycięciu tkanki patologicznej pacjent może żyć przez wiele lat. Średnia długość życia wynosi 20-25 miesięcy.

Proces onkologiczny rozciąga się na pobliskie narządy (dwunastnicę i przewód żółciowy). Rak drugiego stadium obejmuje również taki scenariusz, jak przerzutowe uszkodzenie regionalnych węzłów chłonnych. Nowotwory z tą diagnozą zwykle żyją od 12 do 15 miesięcy.

Mutacja rozprzestrzenia się na duże naczynia krwionośne i pobliskie węzły chłonne. Rozmiar i lokalizacja nowotworu nie pozwala na interwencję chirurgiczną. Prognoza jest ujemna. Przytłaczająca liczba takich pacjentów umiera 10-12 miesięcy po ustaleniu ostatecznej diagnozy.

Stadium 4 raka trzustki charakteryzuje się rozległym guzem i wieloma wtórnymi ogniskami onkologii w wątrobie, mózgu i kościach. Pomoc medyczna w takich momentach ma na celu wyeliminowanie bólu i poprawę jakości życia. Średnia długość życia wynosi 4 miesiące.

Ważne informacje: Rak trzustki z przerzutami do wątroby

Jak przedłużyć życie pacjenta?

Aby przedłużyć życie pacjentom chorym na raka, lekarze mogą stosować następujące metody:

Częściowa resekcja trzustki. Podczas zabiegu usuwa się część guza i pobliskie obszary, co zmniejsza wielkość guza i zmniejsza liczbę przerzutów. Radioterapia Wysoce aktywne promieniowanie rentgenowskie niszczy białkowy komponent guza. Prowadzi to do stabilizacji procesu nowotworowego. Chemioterapia. To leczenie jest zalecane dla pacjentów w zadowalającej kondycji fizycznej. Leki cytotoksyczne, niszcząc złośliwe komórki w fazie aktywnej, mogą przedłużyć życie ciężko chorego pacjenta o kilka miesięcy. Narkotyczne środki przeciwbólowe. Znieczulenie u pacjentów z chorobą nowotworową w fazie końcowej jest uważane za konieczny pomiar terapii podtrzymującej. Postęp choroby objawia się stopniowym wzrostem intensywności zespołu bólowego. Ulga takich ataków jest możliwa tylko przy pomocy środków odurzających.

Rak trzustki, jak długo żyją, zwykle zależy od terminowości leczenia do lekarza. Przeciętna długość życia pacjentów z tą diagnozą waha się od 1 do 1,5 lat. Leczenie objawowe i systematyczne znieczulanie przyczyniają się do poprawy jakości życia. Promieniowanie i chemioterapia, a także opieka i wsparcie bliskich, mogą przedłużyć życie pacjentów na kilka miesięcy.

Rak trzustki, ile żyć po operacji

Rak trzustki jest niebezpieczną i podstępną chorobą, która nie przejawia żadnych objawów przez dłuższy czas.

Prognozy są wyjątkowo niekorzystne, ponieważ narząd jest związany z innymi narządami przewodu pokarmowego ze względu na cechy struktur anatomicznych, co zwiększa ryzyko przerzutów.

Oczekiwana długość życia po rozpoznaniu onkologii zależy od kilku czynników: wieku pacjenta, stopnia zaawansowania nowotworu oraz współistniejących chorób.

Niebezpieczeństwo nowotworu polega na tym, że jest w stanie przeniknąć do tkanek i narządów, zakłócając ich pracę. Jednocześnie przepływ limfy może przenosić komórki nowotworowe na różne odległości, co zwiększa szanse na śmierć w przypadku przerzutów (szczególnie w szpiku kostnym).

Niezwykle trudno jest jednoznacznie określić, dlaczego objawia się onkologia trzustki. Istnieje wiele czynników chorobotwórczych, które mogą prowokować i przyspieszać wzrost komórek nowotworowych: dziedziczności, alkoholizmu i palenia, chorób i patologii przewodu pokarmowego. Co obiecuje rak trzustki, jak długo możesz żyć i od czego zależy dalsze rokowanie, przeanalizujmy dalej.

Wiek pacjentów

Im starsza osoba, tym większa szansa, że ​​ma problemy z trzustką. Jest to bezpośrednio związane ze złym stylem życia, a także z takimi niekorzystnymi czynnikami:

alkoholizm; otyłość z powodu niedożywienia; niska jakość zużytej wody; nadużywanie słodkiej sody.

Grupa ryzyka najczęściej obejmuje mężczyzn w wieku od 25 do 55 lat. Przebiegłość choroby polega na tym, że nie odczuwa się jej we wczesnym stadium. Zazwyczaj onkologię rozpoznaje się, gdy pacjent wykryje ostry ból w jamie brzusznej, pogorszenie ogólnego stanu i niestrawność, co jest charakterystyczne dla stadium 2-3. Rak trzustki we wczesnych stadiach wykrywany jest tylko u 5-7% wszystkich pacjentów podczas rutynowego badania.

W większości przypadków rak jest wykryty na etapie 3-4, gdy pacjent ma oczywiste objawy chorób narządów żołądkowo-jelitowych:

niestrawność i ból brzucha po jedzeniu; żółknięcie skóry; zwiększona objętość brzucha; ostra utrata masy ciała; całkowity brak apetytu; toksyna.

Oprócz wieku czynniki takie jak:

Lokalizacja guza - określa możliwość lub niemożliwość operacji. Rak trzustki może mieć trzy poziomy umiejscowienia: głowę, ogon, odrodzenie całego ciała. Czynnik prowokacyjny - określa przyczynę powstawania nowotworów. Mogą występować trzy rodzaje: gastrinoma, insulinoma, glukagonom. Histologia guza - pomaga ocenić jego strukturę, skład i kształt, a także tempo odrodzenia.

Wskaźniki raka trzustki

Istnieją 4 stopnie raka trzustki, z których każdy ma swoje cechy i przewidywania dotyczące życia:

Pierwszy stopień - nowotwór ma wyraźne granice, w średnicy dochodzi nie więcej niż 2 cm, jest zlokalizowany wyłącznie w tkankach trzustki, nie ma przerzutów do innych narządów przewodu żołądkowo-jelitowego. Uchwycenie lewej części podbrzusza jamy brzusznej nie powoduje ostrego bólu. Nie ma jednoznacznie określonych objawów, dlatego jest niezwykle rzadko diagnozowana.

Mogą istnieć trzy typy:

zero - guz o niewielkich rozmiarach, znajdujący się ściśle wewnątrz błon tych komórek, od których zaczęła się degeneracja; 1A - guz rozrasta się przez błonę, tworząc wyraźne symetryczne kontury; 1B - nie rozprzestrzenia się na inne narządy, nie ma przerzutów, ale następuje szybki wzrost guza.

Drugi stopień - guz nie przekracza 3 cm średnicy, wpływa na układ krwionośny, naturalny przepływ krwi zostaje zaburzony. W stadium 2A możliwe jest uszkodzenie narządów leżących: dwunastnica, przewody, przerzuty są nieobecne. Stadium 2B charakteryzuje się bardziej agresywnym przebiegiem, a także uszkodzeniem układu limfatycznego z tworzeniem przerzutów.

Trzeci stopień - nowotwór aktywnie się rozwija, stale zwiększając swoją wielkość. Jego komórki i tkanki są w stanie kiełkować w tkance w pobliżu narządów przewodu pokarmowego, zakłócając ich pracę. Przerzuty rozciągają się nie tylko do węzłów chłonnych znajdujących się w pobliżu, ale mogą również przenikać do szpiku kostnego. Zazwyczaj trzeci stopień jest charakterystyczny dla mężczyzn cierpiących na alkoholizm. Często towarzyszy marskość wątroby i wodobrzusze (zwiększenie poziomu płynu w jamie brzusznej).

Czwarty stopień - zwiększa zatrucie całego organizmu, a złośliwy nowotwór może rozprzestrzeniać się na odległe narządy: nerki, pęcherz moczowy, narządy płciowe. Przerzuty do szpiku kostnego dosłownie nie pozostawiają człowiekowi szansy i życia, a prognozy w tym przypadku są najbardziej nieprzewidywalne i niekorzystne.

Ale nie tylko wskaźniki raka wpływają na długość życia. W diagnozie brane są również pod uwagę badania histologiczne samego nowotworu, co pozwala przewidzieć jego dalszy rozwój. W zależności od rodzaju guza i jego struktury rozróżnia się następujące rodzaje raka trzustki:

śluzowe gruczolakoraki; gruczolakorak przewodowy; śluzowy gruczolakorak; gruczołowy rak płaskonabłonkowy.

Przeżycie na różnych etapach raka

Stadium raka i histologia nowotworu są kluczowymi wskaźnikami, które wpływają na rokowanie i oczekiwaną długość życia. Nie trudno zgadnąć, że im mniejszy etap, tym większe szanse na pełne wyleczenie i zachowanie życia.

Pierwszy etap

Prognozy są najkorzystniejsze: wczesna diagnostyka i odpowiednio dobrane leczenie pozwalają na powrót zdrowia danej osoby w ciągu pół roku, a także zmniejszają ryzyko śmierci.

Najlepszym sposobem leczenia jest chirurgiczne usunięcie części trzustki, w której zlokalizowany jest guz.

Operacja zwiększa szansę na pełne życie 2-3 razy, ale nie wszystkie nowotwory są uważane za operacyjne.

Również po operacji istnieje wysokie prawdopodobieństwo nawrotu, które następuje w postaci utajonej, po której może nastąpić śmiertelny wynik.

Drugi etap

Przetrwanie pacjenta zmniejsza się do 30%, co tłumaczy się powikłaniami, w których guz przenika granice błony i rozprzestrzenia się na pobliskie narządy: wątrobę, jelita, żołądek.

Zazwyczaj wykonywana jest operacja, która eliminuje wszystkie dotknięte obszary narządów wewnętrznych, po czym leczenie chirurgiczne jest wspomagane przez chemioterapię. Oczekiwana długość życia, nawet przy korzystnej prognozie, wynosi nie więcej niż 3-4 lata.

Trzeci etap

Procent korzystnego wyniku wynosi 2-3 przypadki na 1000 pacjentów.

Leczenie jest skomplikowane przez rozwój współistniejących chorób, które powstają na tle obniżenia funkcjonalności trzustki:

cukrzyca; wodobrzusze; zapalenie trzustki; niewydolność nerek i wątroby.

Operacje na trzecim etapie są przeprowadzane niezwykle rzadko, a ich głównym zadaniem jest usuwanie ostrych ognisk onkologicznych, które zakłócają pełnowartościową pracę narządów.

Średnia długość życia, nawet w najlepszym przypadku, nie przekracza 1-2 lat.

Czwarty etap

Najbardziej niekorzystnym etapem rokowania na raka jest to, że nie można wiarygodnie określić, jak długo pacjent będzie żyć.

Zwykle tacy pacjenci mają przepisaną terapię, która hamuje wzrost guza, a także zmniejsza poziom bólu. Tylko 10% wszystkich przypadków ma oczekiwaną długość życia ponad 6 miesięcy.

W innych przypadkach choroba onkologiczna jest zaniedbywana. Nie można mówić o żadnej operacji, ponieważ już osłabiony organizm (z odurzeniem) nie jest w stanie poddać się znieczuleniu i jakimkolwiek interwencjom.

Oprócz etapów przeżycie jest determinowane przez inny, równie ważny czynnik - lokalizację guza. Tak więc, gdy guz zostanie wykryty w głowie, jego wycięcie i długotrwała chemioterapia gwarantują osobie co najmniej 5-letnie życie. Rak końca ogona zmniejsza szanse przeżycia do 35%, a oczekiwana długość życia w najkorzystniejszym rokowaniu nie przekracza 1-2 lat. Najniebezpieczniejsze umiejscowienie guza w ciele samej trzustki, co nie pozwala na dokładne przewidywania, a śmierć następuje nie później niż 1-2 miesiące od czasu diagnozy.

Zatem współczynnik przeżywalności na różnych etapach raka trzustki jest różny. Jak długo pacjent będzie żyć, żaden lekarz nie może powiedzieć z dokładnością.

Zdarzały się przypadki, gdy pacjenci z onkologią żyli pełnią życia do późnej starości, a korzystne rokowanie na całe życie było śmiertelne.

Chodzi nie tylko o stadium raka, ale także o liczbę współistniejących czynników.

Im młodszy pacjent i im mniej choruje, tym większa szansa, że ​​organizm będzie dobrze tolerował chemioterapię i odzyskał raka.

Tylko roczne badanie fizykalne, właściwe odżywianie i unikanie złych nawyków pomoże zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka trzustki w każdym wieku.

Wideo na temat

Przeżycie w raku trzustki jest zmienne i zależy od wielu czynników.

Według statystyk rak trzustki jest agresywną formacją i zajmuje czwarte miejsce w liczbie zgonów. Trzustka jest związana z innymi narządami układu limfatycznego, więc choroba szybko się rozprzestrzenia.

Jeśli guz zostanie zdiagnozowany na etapie operacyjnym, szanse pacjenta na powrót do zdrowia wzrastają.

U większości pacjentów cały narząd jest usunięty lub jego większość. Brak trzustki zagraża niedoborem enzymów niezbędnych do trawienia pokarmu. Ważne ogniwo wypada z procesu trawienia i następuje rozpad podziału i wchłaniania pokarmu. Dożywotnia terapia zastępcza insuliną i preparatami enzymatycznymi zapewnia akceptowalną jakość życia.

Ale na początkowych etapach choroba przebiega bez wyraźnych objawów, więc pacjenci szukają pomocy, gdy dotkną sąsiednie narządy. Jeśli guz zostanie wykryty na niedziałającym etapie, śmierć jest przewidywana po siedmiu miesiącach. Niestety, operacja jest pokazana tylko w piątej części pacjentów.

Jak można zauważyć, ile można przeżyć w raku trzustki, zależy od stadium choroby, w której rozpoczyna się leczenie, stopnia przerzutów, wieku i ogólnego stanu zdrowia pacjenta, obecności wtórnych nowotworów złośliwych.

W celu określenia prognozy przeżycia oblicza się liczbę pacjentów, którzy żyli pięć lub więcej lat po rozpoznaniu choroby.

Bardzo ważne jest, aby długość życia po operacji i leczeniu skojarzonym znacznie wzrosła. Pod koniec XX wieku wskaźnik przeżycia wynosił około 3%, teraz wskaźnik poprawił się.

Niski odsetek wynika z faktu, że rak trzustki jest chorobą osób starszych.

Wraz z wiekiem ciało ulega zużyciu, odporność maleje.

Rokowanie w przypadku raka trzustki zależy od stopnia zaawansowania guza i zdolności do wykonania operacji.

Pierwszy etap

Niewielki guz (do dwóch centymetrów średnicy) znajduje się tylko w tkance trzustki. Dowolny rodzaj operacji jest dozwolony. Po operacji pacjenci, którzy stosują się do wszystkich zaleceń lekarza, żyją stosunkowo długo. Niestety przebieg bezobjawowy pozwala zdiagnozować chorobę w początkowej fazie tylko w 5-10%.

Nie wszystkie nowotwory można usunąć bez poważnych komplikacji, więc po zabiegu dodatnia częstość sięga 50%. Leczenie chirurgiczne przedłuża życie, ale prawdopodobieństwo nawrotu nie jest wykluczone. Inne rodzaje leczenia nawet nie dają takiego wyniku. Pacjenci nie żyją dłużej niż 6-12 miesięcy.

Drugi etap

Guz jest mały, ma wpływ na układ limfatyczny i sąsiednie narządy.

Drugi etap podzielony jest na dwa stopnie:

2A - dotknięte: dwunastnica, włókno, naczynia krezkowe, więzadła, wspólny przewód żółciowy z wątrobą. Metastazy są nieobecne. 2B - pierwotny guz może rozciągać się poza narząd lub pozostać w tkance trzustki. W węzłach chłonnych pierwszego rzędu (między aortą a żyłą główną, aortą) rejestruje się przerzuty.

Prawdopodobieństwo przeżycia nawet po operacji jest zmniejszone. Rokowanie zależy od umiejscowienia guza.

Rak trzustki uważany jest za najbardziej niebezpieczny. Głowa przylega do dwunastnicy, żyły dolnej dolnej, poprzecznicy, aorty. Dlatego operacja jest bardzo skomplikowana. Można go wykonać tylko u 20% pacjentów.

Podczas operacji głowa jest usuwana; część trzustki, przewód żółciowy i żołądek; pęcherzyk żółciowy; węzły chłonne; dwunastnica. Po usunięciu przywraca się ciągłość przewodu żołądkowo-jelitowego. Śmiertelność pooperacyjna obserwowana jest w 10-12% przypadków z powodu powikłań po operacji. Prognozy długoterminowe są bardziej korzystne. Około 5% pacjentów doświadcza pięcioletniej oceny. Pozytywną prognozę przeżycia obserwuje się, gdy po badaniu histologicznym materiału nie ma komórek nowotworowych wzdłuż krawędzi resekcji.

W raku rozlanym, jak również w klęsce głowy i ciała, trzustka i dwunastnica, górna część żołądka, dystalna część przewodu żółciowego, regionalne węzły chłonne i śledziona są całkowicie usunięte. Pozostała część przewodu żółciowego jest przyszyta do jelita cienkiego. Jeden rok przeżywa 43% pacjentów. Po operacji rozwija się ciężka postać cukrzycy.

W raku ogona i trzonu trzustki ogon, ciało, woreczek żółciowy, w niektórych przypadkach śledziona jest usuwana. Żyj po takiej operacji średnio około 10-12 miesięcy. Usunięcie śledziony zwiększa podatność na infekcje bakteryjne. Pomimo chemioterapii pięcioletnie przeżycie obserwuje się u około 5-8% pacjentów. W większości przypadków choroba jest wykryta w ostatnich nieoperacyjnych stadiach.

Trzeci etap

Jak długo można żyć z trzustkowym rakiem trzeciego etapu, zależy od stopnia rozprzestrzeniania się procesu nowotworowego.

Guz atakuje dwunastnicę, naczynia, żołądek, śledzionę, nerwy. Rozprzestrzenia się w regionalnych węzłach zlokalizowanych przy tułowiu trzewnym, ujściu tętnicy krezkowej, wspólnej tętnicy nerkowej, aorcie w obszarze wyładowań tętnic nerkowych. Dlatego leczenie chirurgiczne nie jest możliwe. Na tym etapie wykonywana jest operacja paliatywna. Nie eliminują guza, ale eliminują powikłania spowodowane procesem nowotworowym, przywracają funkcję trzustki. Operacje wykonywane są w celu oczyszczenia lub przetoki przewodu żółciowego, wyeliminowania niedrożności dwunastnicy i żołądka, wyeliminowania żółtaczki zaporowej, zszycia uszkodzonych naczyń.

Terapia skojarzona zatrzymuje wzrost guza i rozprzestrzenianie się przerzutów. Wraz z chirurgią paliatywną ułatwia przebieg choroby i przedłuża życie średnio o 7-12 miesięcy.

Czwarty etap

Na tym etapie u około połowy pacjentów zdiagnozowano raka.

Proces nowotworowy obejmuje odległe narządy (jamę brzuszną, wątrobę, nerki, płuca). Przerzuty mogą występować w kościach, w mózgu. Choroba jest utrudniona przez ciężkie zatrucie organizmu, cukrzycę, nagromadzenie nadmiaru płynu w jamie brzusznej.

Prognozy są niekorzystne. Długość życia pacjenta zależy od liczby przerzutów, nasilenia odurzenia organizmu, intensywności zespołu bólowego, reakcji na chemioterapię. Przy intensywnym leczeniu tylko 5% pacjentów żyje dłużej niż rok. Jednak w większości przypadków średnia długość życia waha się od kilku tygodni do kilku miesięcy. Terapia podtrzymująca łagodzi pacjenta, ale nie leczy choroby.

Jak długo można żyć z rakiem trzustki zależy również od jego rodzaju. W niektórych przypadkach choroba jest powolna, w innych rozwija się szybko.

Zgodnie ze strukturą histologiczną guza dzieli się na kilka typów.

Gruczolakorak przewodowy. Zlokalizowane w trzustce. Do czasu diagnozy może osiągnąć pięć centymetrów. Pięć lat pozwala żyć tylko 1% pacjentów. Rocznie żyje 17% pacjentów. Gruczołowy rak płaskonabłonkowy. Tylko 5% pacjentów żyje rok po postawieniu diagnozy. Gruczolakoraki olbrzymiokomórkowe. Podczas wstępnej diagnozy guz osiąga duży rozmiar (ponad 10 cm). Wskaźnik przeżycia do roku - 5%. Śluzowe gruczolakoraki. Rzadka choroba. W większości przypadków nowotwór atakuje głowę trzustki. Roczne przeżycie stwierdzono u 30% pacjentów. Śluzowe cystadienocarcinomas. Rzadko spotykany nowotwór. Częściej występuje w ciele trzustki. Przy całkowitej resekcji w 25% przypadków obserwuje się pięcioletni wskaźnik przeżywalności. Gruczołowy rak płaskonabłonkowy. Tylko 5% pacjentów żyje dłużej niż rok. Pankreatoblastoma. Rzadki guz, obserwowany głównie u dzieci.

Pięcioletnie przeżycie stwierdzono u 17% pacjentów po zaawansowanej resekcji.

Skontaktuj się z ekspertami, jeśli pojawią się nawet niewielkie odchylenia w pracy przewodu pokarmowego. Jeśli rak trzustki zostanie zdiagnozowany we wczesnym stadium, można przeprowadzić radykalną operację. W tym przypadku zwiększa się przeżywalność pacjentów i zmniejsza się ryzyko powikłań. Jak długo można żyć do pewnego stopnia, zależy od samego pacjenta, jego gotowości do leczenia i pozytywnego nastawienia.

Rak trzustki jest chorobą charakteryzującą się powstawaniem nowotworu złośliwego w tkankach narządu. Na początkowych etapach rozwoju wpływa tylko na błonę śluzową, stopniowo wnikając w głębsze warstwy gruczołu. Ten typ onkologii nie zajmuje wiodącej pozycji w częstości diagnozy, ale znajduje się na pierwszym miejscu w śmiertelności osób cierpiących na taką chorobę. W zależności od miejsca powstawania guz nowotworowy może wpływać na głowę, ciało i ogon trzustki. Ilu ludzi żyje z tym zaburzeniem, zależy od wielu czynników - wieku i ogólnego stanu pacjenta, stadium choroby i stopnia przerzutów.

Czynnikami predysponującymi do powstania takiej choroby są: predyspozycje genetyczne, uzależnienie od alkoholu i nikotyny, przewlekła cukrzyca, wykonywanie operacji w celu całkowitego i częściowego usunięcia żołądka. Główną grupą ryzyka są osoby w wieku powyżej sześćdziesięciu lat. Cechą charakterystyczną jest to, że ten rodzaj onkologii występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet.

W odniesieniu do objawów klinicznych, ekspresja objawów zależy od stadium choroby. Na początkowych etapach rozwoju może się w żaden sposób nie manifestować. Często główne objawy zaczynają pojawiać się w trzecim lub czwartym etapie choroby. Pierwszymi objawami są: żółtaczka mechaniczna, utrata masy ciała, brak apetytu, wzrost temperatury ciała i silny ból. Często choroba przypomina przebieg przewlekłej cukrzycy.

Właśnie z powodu późnej manifestacji objawów diagnoza tego typu onkologii występuje na późniejszych etapach rozwoju choroby. Dlaczego leczenie może nie przynieść pożądanego efektu. Na ostatnim etapie leczenia życie zostaje przedłużone, a ogólny stan osoby zostaje zniesiony.

Wynika z tego, że rokowanie w przypadku raka trzustki zależy całkowicie od stadium raka, w którym rozpoznano chorobę, lokalizacji nowotworu onkologicznego, stopnia przerzutów i zaangażowania w proces patologiczny określonego narządu. Ale w większości przypadków wynik takiej choroby jest smutny.

Rak trzustki w stadium 1

Jak wspomniano powyżej, choroba ta ma kilka etapów rozwoju. Pierwszy etap charakteryzuje się obecnością niewielkiego guza, nie większego niż dwa centymetry, który nie wykracza poza trzustkę. Aby wyeliminować chorobę o takim natężeniu przepływu, dozwolony jest każdy rodzaj interwencji chirurgicznej. Po operacji pacjenci, którzy przestrzegają wszystkich zaleceń lekarza prowadzącego, będą żyli stosunkowo długo.

Problem polega na tym, że w początkowej fazie choroba jest rzadko diagnozowana, a lekarze przyjmują tylko połowę wszystkich osób z rakiem trzustki. Pięcioletnie przeżycie obserwuje się tylko u jednej trzeciej pacjentów. Ponadto nie wyklucza się powstawania powikłań po interwencji medycznej lub nawrotu raka tego narządu. Dzieje się tak dlatego, że nie wszystkie nienormalne komórki mogą zostać usunięte.

Drugi etap procesu onkologicznego wyraża się w tym, że guz nabrał dużych objętości w porównaniu z poprzednim etapem. Ten stopień z kolei ma oczywiście kilka wariantów - uszkodzenie pobliskich narządów z zaangażowaniem węzłów chłonnych w procesie patologicznym i bez zaangażowania. W takich przypadkach wskaźnik przeżycia zależy od obszaru powstawania nowotworu.

W przypadku powstania guza na głowie trzustki, podczas operacji medycznej usuwa się nie tylko obszar patologiczny, ale także pewną część ciała tego narządu, przewód żółciowy i pęcherz, pobliski żołądek, dwunastnicę i regionalne węzły chłonne. Co dziesiąty pacjent umiera z powodu komplikacji po operacji. Około osiem procent ludzi ma granicę pięciu lat.

Wraz z porażką głowy i ciała gruczołu, operacyjna interwencja ma na celu całkowite usunięcie trzustki. W razie potrzeby wyciąć - owrzodzenie dwunastnicy, górną część żołądka, śledzionę, węzły chłonne i dystalny przewód żółciowy. Po zabiegu żyje połowa chorych. Powikłaniem tej operacji jest rozwój wtórnej cukrzycy.

Podczas wykrywania onkologii ogona i ciała gruczołu konieczne jest usunięcie nie tylko dotkniętych części, ale także pęcherzyka żółciowego, a czasami śledziony. Po takiej interwencji chirurgicznej średnia długość życia pacjentów wynosi jeden rok. W przypadku chemioterapii jedna dziesiąta osób żyje przez pięć lat.

Ale często rak trzustki wykrywany jest w późniejszych stadiach, z silnym rozprzestrzenianiem się przerzutów. Na takich etapach oczekiwana długość życia rzadko sięga półtora roku.

Rak trzustki etap 3

W trzecim etapie tego zaburzenia obserwuje się rozległe przerzuty raka do dwunastnicy, żołądka, śledziony oraz nerwów i naczyń krwionośnych. Dystrybucja przenosi się na bardziej odległe obszary i całkowicie wpływa na regionalne węzły chłonne, częściowo na tętnice nerkowe i naczynia krwionośne.

W trzecim stadium raka niemożliwe jest leczenie operacyjne, dlatego rokowanie na raka trzustki nie może być pocieszające. Często wykonywane są inne operacje w celu wyeliminowania powikłań i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania trzustki. Ale eliminacja złośliwego nowotworu nie występuje. Wykonywanie takich operacji paliatywnych w połączeniu z promieniowaniem i chemioterapią umożliwia zapobieganie wzrostowi nowotworów i dalszemu rozprzestrzenianiu się przerzutów, w szczególności wątroby, kości i mózgu. Ułatwia to stan pacjenta, dlatego wskaźnik przeżycia wynosi nieco ponad jeden rok. Pięć lat żyje tylko cztery procent ludzi, poddanych intensywnej terapii skojarzonej.

Na najcięższym etapie zdiagnozowana jest onkologia u ponad połowy pacjentów. Rakowy proces całkowicie wpływa na pobliskie narządy jamy brzusznej. Zaobserwowano również raka trzustki z przerzutami do wątroby, płuc i nerek. Często dochodzi do uszkodzenia mózgu i kości. Przebieg głównej choroby jest pogarszany przez powstawanie ciężkich zatruć, cukrzycy i nagromadzenie dużych ilości płynów w jamie brzusznej. W takich przypadkach prognozy są zawsze niekorzystne.

Jak długo można żyć w czwartym stadium raka trzustki zależy bezpośrednio od stopnia przerzutu do innych narządów, manifestacji bólu, ogólnego stanu pacjenta i odpowiedzi organizmu na chemioterapię. Nawet przy intensywnym leczeniu osoba rzadko żyje przez rok. Często współczynnik przeżycia wynosi od czterech miesięcy do sześciu miesięcy. Przez cały ten czas prowadzone jest leczenie wspomagające, które nie leczy raka.

Prognozy dotyczące dalszego trwania życia w przypadku raka trzustki, oprócz powyższych czynników, często zależą od kategorii wiekowej pacjenta. Często taka diagnoza jest ustalana dla osób powyżej sześćdziesiątki. Z tego powodu w niektórych przypadkach nie można przeprowadzić operacji, nawet jeśli wykryto chorobę na wczesnych etapach rozwoju. Dlaczego średnia długość życia będzie nieco ponad półtora roku.

Ostatnio specjaliści w dziedzinie gastroenterologii zauważyli, że rozpoznanie podobnej choroby obserwuje się coraz częściej u osób w średnim wieku, w wieku od trzydziestu lat.

Podczas wieloletniej obserwacji tej choroby lekarze byli w stanie stwierdzić, że rak trzustki jest agresywną chorobą. Wśród podobnych chorób raka trzustki zajmuje 4 miejsce w śmiertelności.

Ze względu na to, że trzustka jest połączona z węzłami chłonnymi, znajduje się w pobliżu ważnych narządów, przerzuty mogą się rozprzestrzeniać i tworzyć związki złośliwe.

Gdy nowotwór trzustki zostanie określony we wczesnym stadium, można go operować, co zwiększy szansę na przeżycie i całkowite wyleczenie.

Po operacji pacjent może usunąć cały narząd. Brak gruczołów nie jest śmiertelny, ale może przynieść wiele problemów zdrowotnych.

Kiedy w ciele nie ma trzustki, osoba często cierpi na brak enzymów, które trzustka wydziela dla pełnego i wysokiej jakości trawienia pokarmu. Z łańcucha normalnego procesu trawienia spada link, przez który dzieli się żywność, jej dalsze wchłanianie. Zapewnij brak enzymów dla życiodajnych preparatów enzymatycznych lub insuliny.

Problem polega na tym, że w początkowych stadiach rak trzustki jest trudny do wykrycia, objawy nie są wyraźne, aw niektórych przypadkach nie obserwuje się go wcale.

Okazuje się, że pacjent zwraca się do lekarza z całkowitą zmianą narządu, a także pojawieniem się wtórnych zmian nowotworowych na sąsiednich narządach.

Ze względu na to, że guz nowotworowy trzustki zachowuje się agresywnie, nie wszystkim pacjentom można zalecić operację. Jeśli u pacjenta stwierdzono nieoperacyjny nowotwór, to pacjentowi pozostało około 7-8 miesięcy.

Czas życia pacjenta można przewidzieć tylko na podstawie jego stanu i stopnia rozwoju choroby. Ważną rolę może odgrywać wiek pacjenta, tempo rozprzestrzeniania się przerzutów, standard życia, stan ogólny, liczba wtórnych nowotworów w sąsiednich narządach.

Lekarze mają niską pięcioletnią przeżywalność na raka trzustki. W ciągu ostatnich lat wzrosło przeżycie.

Pod koniec lat 90. liczba ta oscylowała wokół 2-3%. Rak trzustki dotyka osób starszych. Wraz z nadejściem starości odporność staje się słaba, nie może dłużej się oprzeć.

I-etap. Na tym etapie rozwoju ma niewielki rozmiar i znajduje się w górnych warstwach trzustki.

Pacjentowi przepisano zabieg chirurgiczny w celu usunięcia guza, długotrwałego leczenia i ciągłej profilaktyki.

Problem polega na tym, że w pierwszym etapie rak trzustki jest stosunkowo bezobjawowy, co sprawia, że ​​bardzo trudno jest go zdiagnozować. W pierwszym etapie zabieg nie gwarantuje 100% wyleczenia.

Po operacji tylko połowa pacjentów może wykazać pozytywny wynik. Podczas stosowania metod leczenia pacjenci mogą nie żyć rok.

Etap II Na tym etapie guz nie jest duży, ale ma już czas na zakażenie układu limfatycznego.

Lekarze warunkowo dzielą drugi etap raka trzustki na 2 stopnie: 2A i 2B. W czasie 2A w ciele ludzkim widoczne są poważne zmiany w celulozie, dwunastnicy i naczyniach krwionośnych.

Metastazy nie są produkowane. W przypadku stopnia 2B pierwotna złośliwość może wzrosnąć, jest poza ciałem. Zaczyna rosnąć w tkankę gruczołu i najbliższych węzłów chłonnych.

Pierwsze przerzuty zaczynają się formować. Szansa przeżycia jest znacznie zmniejszona o 2 etapy raka. Wśród lekarzy uważa się, że tworzenie guza na głowie jest trudnym przypadkiem dla raka trzustki.

Podczas zabiegu chirurg całkowicie usuwa głowę, pęcherzyk żółciowy, węzły chłonne, przewód żółciowy, dwunastnicę. Po usunięciu wszystkich niezbędnych części ciała, chirurg całkowicie przywraca integralność przewodu żołądkowo-jelitowego (przewodu żołądkowo-jelitowego).

Śmiertelność po zabiegu usunięcia guza złośliwego wynosi około 9-13%. Nawet przy tak pozytywnym scenariuszu tylko około 7% wszystkich pacjentów przeżywa pięć lat po operacji i zakończeniu leczenia.

Możemy mówić o pozytywnym rokowaniu, jeśli po wykonaniu wszystkich niezbędnych procedur komórki nowotworowe nie pojawią się ponownie.

Jeśli w 2. etapie lekarze ujawnili rozlany rak, to podczas operacji organ zostaje całkowicie usunięty. Ponadto chirurg może usunąć górną część żołądka, śledzionę, część węzłów chłonnych, dwunastnicę.

Przy tak masywnym usunięciu lekarz wprowadza przewód żółciowy do jelita cienkiego. Problem polega na tym, że z powodu usunięcia wielu ważnych narządów może rozwinąć się dość poważna postać cukrzycy.

Po operacji tylko 45% pacjentów przeżywa rok.

Etap III. Czas życia w trzecim stadium raka trzustki zależy tylko od tego, jak szybko rozwija się guz. Na tym etapie złośliwy wzrost atakuje najbliższe narządy i naczynia (żołądek, jelita, połączenia nerwowe, śledziona itp.).

Ze względu na fakt, że guz zaczął się rozrastać do narządów, guz nie może być operowany. Lekarze mogą przepisać operacje, które nie usuwają całkowicie guza, ale znacznie komplikują jego rozwój.

Jak już powiedzieliśmy, całkowite usunięcie nie jest możliwe, a łącząc różne metody leczenia, można złagodzić dobre samopoczucie pacjenta. Operacja usunięcia części guza może wydłużyć życie pacjenta średnio o 9 miesięcy.

Etap IV. Ze względu na fakt, że rak trzustki bardzo słabo manifestuje swoje objawy, na tym etapie połowa znanych przypadków może zarejestrować chorobę.

Ten etap jest poważny, ponieważ wtórne formacje guza miały czas, aby utworzyć się w sąsiednich narządach (nerki, płuca, żołądek). Możliwe zatrucie lub duże nagromadzenie płynu w jamie brzusznej, co znacznie pogorszy stan pacjenta.

Samo to, na tym etapie, rokowanie dla poprawy nie jest wcale korzystne. Długość życia pacjenta na tym etapie zależy tylko od całkowitej liczby przerzutów, a także poziomu odurzenia i bólu u danej osoby.

Chemioterapia może być stosowana w celu złagodzenia stanu. Jeśli leczenie ma wystarczającą jakość, osoba ta będzie mogła żyć przez około rok. Jest bardzo mało takich przypadków (około 5%). W innych przypadkach życie pacjenta może trwać od 2 tygodni do 1-2 miesięcy.

Na tym etapie lekarze robią wszystko, co możliwe, aby utrzymać życie pacjenta. Pacjent będzie musiał zdać sobie sprawę, że długotrwała terapia nie leczy raka trzustki, ale pomoże mu żyć przez jakiś czas.

Rodzaj raka może również odgrywać ważną rolę w życiu pacjenta. Tak więc z jednym nowotworem złośliwym może rozwijać się przez długi czas, aw innym przypadku bardzo szybko.

Przez wiele lat badań lekarze dzielili raki trzustki zgodnie ze strukturą histologiczną na następujące typy:

Gruczołowy rak płaskonabłonkowy. Jest to bardzo poważna forma, ponieważ po postawieniu diagnozy pacjent może nie żyć przez 1 rok. Gruczolakorak przewodowy. Powstaje w głowie ciała. Guz może wzrosnąć do 5 centymetrów. W ciągu roku tylko 15% przetrwa, a pięcioletnia przeżywalność wynosi 1%. Pankreatoblastoma. Ten typ guza jest głównie diagnozowany u dzieci. Gruczolakoraki olbrzymiokomórkowe. Cechą tego typu są bardzo duże guzy.

Jak tylko zauważysz najmniejsze dziwności w pracy przewodu żołądkowo-jelitowego, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Pomoże to zdiagnozować chorobę na wczesnym etapie, co zwiększy twoje szanse na całkowite wyleczenie.

Przewidywana długość życia w przypadku raka trzustki

Rak trzustki pewnie zajmuje jedną z wiodących pozycji w liczbie przypadków choroby wśród innych patologii nowotworowych.

Choroba ma kilka etapów rozwoju (wraz ze wzrostem kliniki) - etapy 1, 2, 3, 4.

Co charakteryzuje te etapy, jakie jest prawdopodobieństwo udanej operacji i jak długo może żyć pacjent z rakiem gruczołu - pytania te często dręczą samego pacjenta oraz jego krewnych i przyjaciół.

Rak trzustki - jaka jest choroba?

Ten rodzaj patologii nowotworowej jest złośliwym zwyrodnieniem tkanek narządu biorącego udział w dwóch rodzajach wydzielania naraz:

 • produkcja soku trzustkowego (trawiennego);
 • produkcja hormonów o różnym wpływie na organizm, z których głównym jest regulacja metabolizmu węglowodanów.

Źródłem pochodzenia złośliwego nowotworu jest tkanka gruczołowa wytwarzająca sok trzustkowy lub struktury w wysepkach Langerhansa, które mogą być początkiem guza:

Morfologia złośliwych nowotworów jest również zróżnicowana.

 • acinar;
 • gruczołowy płaskowyż;
 • płaskonos;
 • niezróżnicowany (najbardziej niebezpieczny).

Ten sam gruczoł jest w stanie wytworzyć kilka wariantów raka:

 • gruczolakorak przewodowy;
 • olbrzymiokomórkowy gruczolakorak;
 • śluzowy gruczolakorak.

Lokalizacja odróżnia raka:

Czas od pierwszych objawów do śmierci

W zależności od warunków i trybu życia pacjenta (aktywnego lub siedzącego), obecności lub braku szkodliwych nałogów, dziedziczności i obecności współistniejących chorób (nawet z psychologicznego magazynu osobowości: optymisty lub pesymisty) choroba postępuje z różnymi prędkościami, przechodząc przez kilka etapów jej rozwoju:

 • zero (0-etapowy);
 • I, mając fazy IA i IB;
 • II, gdzie wyróżniają się również etapy IIA i IIB;
 • III (preterminal);
 • IV (końcowy, końcowy lub końcowy).

Czas, który upływa od momentu pierwszych objawów choroby do początku fazy końcowej, jest różny dla każdej osoby.

Decyduje o tym tempo wzrostu odrodzenia, obszar uszkodzenia gruczołu i struktury zaangażowane w proces, którego aktywność determinuje stan wewnętrznego środowiska organizmu (od pH do aktywności układu krzepnięcia krwi), który determinuje tempo wzrostu samej choroby, a także szybkość przerzutów z pierwszymi udarami w pobliżu a następnie odległe narządy.

Tak więc, wraz ze wzrostem guza z nabłonka przewodowego, objawy będą zależeć głównie od drożności przewodów, które determinują stopień zaburzeń trawiennych.

Wraz z porażką struktur aktywnych hormonalnie, zaburzenie funkcji ciała będzie bardziej znaczące, ponieważ mówimy o systemach, które realizują transport i komunikację między narządami - układem nerwowym i naczyniowym.

Obecność przewlekłego zapalenia trzustki i cukrzycy, które wcześniej pojawiły się (i częściowo stała się przyczyną i przyczyną raka) również prowadzi do obniżenia poziomu już niskiej odporności i początku nieoperacyjnego stanu narządu.

Czas trwania każdego etapu choroby jest inny dla każdego pacjenta, podobnie jak czas przeznaczony na przebieg całego stanu w ogóle.

Z uwagi na brak klinicznie istotnych objawów w fazie 0 i fazie I pacjent zwykle ignoruje swoją pozycję. Ale jest to jedyny okres, w którym operacja może zakończyć się sukcesem.

Wystąpienie następujących faz (z guzem wykraczającym poza gruczoł) z wyraźniejszymi objawami jest obciążone znacznie mniejszą skutecznością leczenia lub nie ma już sensu (techniki paliatywne mogą jedynie prowadzić do nieznacznego wydłużenia życia pacjenta).

Czy można go wyleczyć?

Rokowanie zależy od stadium choroby (umiejscowienia guza w obrębie lub narządu, zajęcia sąsiednich narządów i obecności w nich przerzutów), lokalizacji guza w gruczole, stanu układów ciała i stopnia wyposażenia w niezbędny sprzęt.

Wobec wszystkich sprzyjających warunków dla raka można podjąć następujące działania:

 1. W stadium 0 - przez radykalne wycięcie guza z obowiązkowym napromieniowaniem gamma po operacji.
 2. W ja - najbardziej radykalna interwencja (albo wycięcie całego gruczołu, albo ograniczona do resekcji, albo użycie techniki Whipple'a) z radioterapią.
 3. Na etapach II i III można wykonywać jedynie operacje paliatywne w celu usunięcia przeszkód mechanicznych stworzonych do trawienia przez sam gruczoł lub blok od niego i sąsiadujących narządów (w celu przezwyciężenia niedrożności przewodowej, niedrożności jelit) lub podjęto środki w celu zszycia perforacji żołądka i jelit.
 4. W stadium IV, ze względu na niezwykle poważny stan pacjenta, którego ciało nie jest w stanie unieść żadnego ciężkiego obciążenia, oraz przerzuty nowotworowe do odległych narządów, onkolodzy nie mogą niczego zaoferować pacjentowi.

Tak więc całkowite wyleczenie jest możliwe tylko w 0 lub w początkowej fazie etapu I.

Film z rakiem trzustki:

Przetrwanie na różnych etapach

Istnieją statystyki dotyczące przypadków resekcji i nieoperacyjnego raka gruczołu.

W stadium 0-I po złożonym leczeniu rokowanie jest korzystne (procent 5-letniego przeżycia wynosi od 65 do 60), dalsze przeżycie jest zdeterminowane szybkością, z jaką nowotwór opuszcza torebkę gruczołu i kiełkuje do pobliskich narządów.

Po osiągnięciu tego stanu (stadium II A) wskaźnik przeżycia przez 5 lat jest prawdziwy dla 52-50% pacjentów, którzy otrzymali pełny program leczenia, w przeciwnym razie (bez operacji, ale przy użyciu chemioterapii i radioterapii), liczba ta nie przekracza 15 12%.

Na etapie III możliwość usunięcia istnieje tylko dla 20% przypadków (z 5-letnim czasem przeżycia wynoszącym 41%), jeśli nie jest możliwe szybkie usunięcie, statystyki dają wynik 3%.

W przypadku etapu IV wskaźnik 5-letniego przeżycia nie występuje jako taki - średni czas życia pacjentów bez leczenia wynosi nie więcej niż 8 miesięcy, a leczenie skojarzone wynosi 1,5 roku lub 1 rok. Ale nawet w wiodących klinikach onkologicznych na świecie z możliwością resekcji raka liczba ta nie przekracza 16%.

W przypadku nieoperacyjnego nowotworu 5-letnie przeżycie dla stadiów I-IV wynosi odpowiednio:

Oczekiwana długość życia dla raka ogona gruczołu

Ze względu na praktyczny brak oznak w tym miejscu procesu, guz osiąga niesprawne wymiary, dlatego prognoza jest rozczarowująca.

Ze względu na konieczność wycięcia ciała i ogona gruczołu wraz z pęcherzykiem żółciowym i śledzioną (co zwiększa wielokrotnie podatność na infekcje) podczas interwencji w połączeniu z chemioterapią, oczekiwana długość życia wynosi nie więcej niż 12-10 miesięcy, a odsetek przeżyć pięcioletnich wynosi od 8 do 5.

Wideo z Dr Malysheva:

Ostatni zegarek

Są one zacienione dla opiekunów i krewnych dzięki obecności obrazu szaleństwa na tle ekstremalnego (rakowatego) wyczerpania. Niezależny ruch jest niemożliwy, pacjent również nie ma ochoty siedzieć w łóżku (z pomocą).

Oprócz skrajnego wycieńczenia, bladości o głębokim żółtaczkowym zabarwieniu twardówki i skóry, widoczne są oznaki głębokiej zmiany w psychice - ma ona albo charakter głębokiej depresji z wycofaniem się w sobie, albo wyraża się agresywnym oskarżeniem o wszystko i wszystkich w ich desperackim stanie.

Obraz jest jeszcze bardziej pogarszany przez asymetrię twarzy (z uszkodzeniem mózgu), zapach rozpadu wyłaniającego się z ust pacjenta, głosy nosowe, niezrozumiałą mowę i próby krzyczenia są zatrzymywane przez ataki suchości, co prowadzi do krwioplucia.

Dziąsła krwawią, zmienia się koloryt i struktura języka, duszność nie zatrzymuje się nawet w stanie całkowitego unieruchomienia.

Perwersja smaku w końcowym stadium zostaje zastąpiona całkowitą obojętnością na jedzenie, osłabieniem zmysłów smaku i zapachu.

W pozycji leżącej widoczna jest powiększona śledziona i wątroba, pojawiają się oznaki wodobrzusza, a wydalanie biologiczne ma określony kolor: mocz uzyskuje barwę charakterystyczną dla piwa, kał przypomina białą glinę.

W końcowej fazie dochodzi do całkowitej bezradności i niemożliwości najprostszej samoobsługi, a śmierć następuje z powodu rozwoju niewydolności wielonarządowej (wątroby, nerek i serca).